6 lipca o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej naszej Jednostki odbyło się spotkanie dotyczące jakości badań diagnostycznych z wykorzystaniem Zarządzenia 129 Prezesa NFZ.

Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska rozpoczęła konferencję, której program obejmował:

1. Zarządzenie 129 Prezesa NFZ -  przedstawione przez Panią Wioletę Włoczysiak - Kierownika Działu Rozliczeń, Analiz
    i Sprzedaży,

2. Algorytm postępowania w NDRP z wykorzystaniem TKI - omówione przez Pana Dariusza Chołodeckiego
    z Firmy AstraZenecka,

3. Diagnostyka molekularna raka płuc i możliwości finansowania jej ze środków publicznych - zreferowane przez
    histopatologa dr n. med. Piotra Wójcika z Oncogene Diagnostics Kraków.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy zaangażowani w proces diagnostyczno-terapeutyczny raka płuc w tym: pulmonolodzy, onkolodzy, pielęgniarki, pracownicy laboratorium i działu rozliczeń.

Każde spotkanie tego typu wnosi coś do naszej pracy, pozwala spojrzeć na wiele problemów z innej strony i znaleźć rozwiązanie wielu nurtujących problemów w codziennej pracy. 

Serdecznie dziękujemy za udział i pomoc w organizacji spotkania!