W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

W ramach wizyty, Pani Marszałek spotkała się z pracownikami i pacjentami szpitala, zapoznała się ze stanem oddanego do użytku w kwietniu bieżącego roku obiektu centrum pulmonologii, była pod dużym wrażeniem prowadzonej tu diagnostyki i stworzonego komfortu pobytu dla pacjentów.
Ponadto, na spotkaniu z Zarządem Szpitala, zostały omówione plany dalszego rozwoju jednostki, z uwzględnieniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
To właśnie na bazie szpitala w Torzymiu będzie tworzony Ośrodek Geriatryczny, który w sposób kompleksowy będzie realizował szeroko rozumianą politykę senioralną dla naszego regionu.