Jest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu przez Sejmik Województwa Lubuskiego dotacji w kwocie 1,5 mln zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii.

W ostatnim czasie zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu kompleksową modernizację obiektu Szpitala, polegającą na rozbudowie i przebudowie obiektów Szpitala. W efekcie przeprowadzonych prac możliwe było uruchomienie w kwietniu br. kompleksu szpitalnego pod nazwą „Lubuskie Centrum Pulmonologii”, którego infrastruktura i innowacyjna organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu województwa lubuskiego w zakresie diagnostyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów płuc.

Przyznane środki pozwolą na poprawę efektywności diagnostyki i de facto przełożą się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego regionu, poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych oferowanych przez naszą Jednostkę. 

Za okazane wsparcie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, a pacjentów zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.