W dniu 9 listopada br. w siedzibie Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu odbędzie się konferencja pulmonologiczna – warsztaty p.n.: „Diagnostyka endoskopowa w chorobach układu oddechowego” pod Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Konferencja – zorganizowana w formie warsztatów – ma na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Szpital w Torzymiu - wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, jedyny szpital pulmonologiczny w naszym regionie, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów doskonalących techniki diagnostyczne układu oddechowego dla kadry medycznej tutejszego szpitala, jak również dla lekarzy pulmonologów z zewnątrz, którzy zostali zaproszeni z terenu całego województwa lubuskiego.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzony zabieg bronchofiberoskopii z badaniem EBUS oraz zabieg kriobiopsji. Badanie EBUS, to badanie bronchofiberoskopowe z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową, które pozwala na zobrazowanie oskrzeli, a także struktur położonych blisko drzewa oskrzelowego. Natomiast kriobiopsja to nowa, bardzo obiecująca technika pobierania materiału diagnostycznego metodą zamrażania. W efekcie końcowym materiału jest więcej oraz jest on lepszej jakości niż w tradycyjnej biopsji bronchoskopowej. Oba zabiegi zostaną przeprowadzone „na żywo” i będą transmitowane dla uczestników do sali konferencyjnej wprost z nowo otwartej w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego. Zabiegi przeprowadzi Dr n. med. Grzegorz Zioło oraz Dr hab. n. med. Jarosława Pieróg, którzy wraz ze swoimi współpracownikami z Kliniki Pulmonologicznej w Szczecinie-Zdunowo, zaprezentują własne doświadczenia w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Część praktyczna spotkania zostanie poprzedzona wykładami lekarzy specjalistów w przedmiotowym zakresie.

Ponadto, Departament Ochrony Zdrowia przedstawi wnioski i rekomendacje z realizowanego przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze programu „Zdrowe Płuca Lubuszan”, którego już trzecia edycja realizowana jest m.in. w Szpitalu w Torzymiu. Jest to program profilaktyczny dla mieszkańców naszego województwa, mający na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu oddechowego.  

Dodatkowo, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w mini teście o zdrowiu oraz zobaczyć tutejszą pracownię, której uroczystego otwarcia dokona w dniu 3 listopada br. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego w Szpitalu w Torzymiu została kompleksowo wyposażona w nowoczesny sprzęt zakupiony z dotacji Samorządu Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 1.549.140,00 zł.
W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt diagnostyczny:

1. Dwa wideobronchoskopy  o poszerzonym kanale roboczym PENTAX

2. Wideobronchoskop  o wąskim kanale roboczym PENTAX (HOYA)

3. Echoendoskop EBUS PENTAX (HOYA) 

4. Procesor wizyjny HD wysokiej rozdzielczości PENTAX (HOYA)

5. Monitor medyczny RADIANCE  NDS  1 szt.

6. Wózek endoskpopowy ITH GmbH

7. Stacjonarny ultrasonograf klasy klinicznej HITACHI ALOKA MEDICAL Ltd

8. Szafa susząca Tribo Sp. z o.o.

9. Dwie automatyczne myjnie endoskopowe AORT

9. Komputer z systemem do archiwizacji badań VARIMED

10. Komputer DELL

11. Monitor LCD DELL

12. Drukarka laserowa 332DN OKI DATA CORPORATION

13. Minisonda USG wraz z centralą USG FUJIFILM

14. Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji ERBECRYO 2 ERBE Elektromedizin GmbH

Dzięki tym zakupom Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu zwiększy dostępność do specjalistycznych usług medycznych, podwyższy jakość świadczonych usług, a pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnej aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w wykrywaniu i leczeniu chorób układu oddechowego.

Program Konferencji:

10.30-10.50          Rejestracja uczestników

11.00-11.15         Powitanie zaproszonych gości i otwarcie konferencji

11.15-11.30          Prezentacja programu „Zdrowe Płuca Lubuszan” – wnioski i rekomendacjez dotychczasowej realizacji programu

11.30-12.10         Wykłady:

                           -   Leczenie farmakologiczne w chorobach układu oddechowego - Dr n. med. Grzegorz Zioło

                           -   Kriobiopsja – duża wartość diagnostyczna i terapeutyczna - doświadczenia własne

                               - Dr hab. n. med. Jarosław Pieróg FETCS

                           -   Rola anestezjologa w pracowni Bronchofiberoskopii - specjalista anestezjolog Wojciech Landowski

12.10-12.30          Nowoczesne technologie w endoskopii układu oddechowego - prezentacja      

12.30-13:00          Wykorzystanie bronchoskopii w diagnostyce raka płuc na przykładzie zabiegu kriobiopsji oraz badania

                           EBUS (doc. J. Pieróg, dr G. Zioło wraz z Zespołem) zabieg „na żywo”

13.00-13.45          Panel dyskusyjny

13.45-14.00          Zamknięcie konferencji

14.00                   Poczęstunek 

                           Możliwość zwiedzania nowo otwartej Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego