W dniu 9 listopada br. w siedzibie Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu odbyła się konferencja pulmonologiczna – warsztaty p.n.: „Diagnostyka endoskopowa w chorobach układu oddechowego” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Uroczystość otworzyła Prezes Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu – Pani Katarzyna Lebiotkowska. W wydarzeniu wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak, która mówiła o kierunkach rozwoju lubuskiej ochrony zdrowia, a następnie dokonała oficjalnego otwarcia Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dr n. med. Grzegorz Zioło, po którym ksiądz Sławomir Marciniak dokonał poświęcenia Pracowni.

Wczorajsza konferencja – zorganizowana w formie warsztatów – miała na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Szpital w Torzymiu - wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, jedyny szpital pulmonologiczny w naszym regionie, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów doskonalących techniki diagnostyczne układu oddechowego dla kadry medycznej tutejszego szpitala, jak również dla lekarzy pulmonologów z zewnątrz, którzy zostali zaproszeni z terenu całego województwa lubuskiego.

Podczas konferencji został przeprowadzony zabieg bronchofiberoskopii z badaniem EBUS oraz zabieg kriobiopsji. Badanie EBUS, to badanie bronchofiberoskopowe z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową, które pozwala na zobrazowanie oskrzeli, a także struktur położonych blisko drzewa oskrzelowego. Natomiast kriobiopsja to nowa, bardzo obiecująca technika pobierania materiału diagnostycznego metodą zamrażania. W efekcie końcowym materiału jest więcej oraz jest on lepszej jakości niż w tradycyjnej biopsji bronchoskopowej. Oba zabiegi zostaną przeprowadzone „na żywo” i będą transmitowane dla uczestników do sali konferencyjnej wprost z nowo otwartej w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego. Zabiegi przeprowadził Dr hab. n. med. Jarosław Pieróg wraz z Dr n. med. Grzegorzem Zioło, którzy ze swoimi współpracownikami z Kliniki Pulmonologicznej w Szczecinie-Zdunowo, zaprezentowali własne doświadczenia w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Część praktyczna spotkania została poprzedzona wykładami lekarzy specjalistów w przedmiotowym zakresie.

Ponadto, Departament Ochrony Zdrowia przedstawił wnioski i rekomendacje z realizowanego przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze programu „Zdrowe Płuca Lubuszan”, którego już trzecia edycja realizowana jest m.in. w Szpitalu w Torzymiu. Jest to program profilaktyczny
dla mieszkańców naszego województwa, mający na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu oddechowego.  

Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego w Szpitalu w Torzymiu została kompleksowo wyposażona w nowoczesny sprzęt zakupiony z dotacji Samorządu Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 1.549.140,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono następujący sprzęt diagnostyczny:

1. Dwa wideobronchoskopy  o poszerzonym kanale roboczym PENTAX

2. Wideobronchoskop  o wąskim kanale roboczym PENTAX (HOYA)

3. Echoendoskop EBUS PENTAX (HOYA) 

4. Procesor wizyjny HD wysokiej rozdzielczości PENTAX (HOYA)

5. Monitor medyczny RADIANCE  NDS  1 szt.

6. Wózek endoskpopowy ITH GmbH

7. Stacjonarny ultrasonograf klasy klinicznej HITACHI ALOKA MEDICAL Ltd

8. Szafa susząca Tribo Sp. z o.o.

9. Dwie automatyczne myjnie endoskopowe AORT

9. Komputer z systemem do archiwizacji badań VARIMED

10. Komputer DELL

11. Monitor LCD DELL

12. Drukarka laserowa 332DN OKI DATA CORPORATION

13. Minisonda USG wraz z centralą USG FUJIFILM

14. Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji ERBECRYO 2 ERBE Elektromedizin GmbH

 

Dzięki tym zakupom Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu zwiększy dostępność do specjalistycznych usług medycznych, podwyższy jakość świadczonych usług, a pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnej aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w wykrywaniu i leczeniu chorób układu oddechowego.

 

 

więcej o nas...

http://www.zachod.pl/radio-zachod/nowy-sprzet-lepsza-diagnoza-w-lubuskim-centrum-pulmonologicznym-w-torzymiu/#more-708552

http://lubuskie.pl/news/22141/806/Szpital-w-Torzymiu-z-nowa-pracownia-badan-wideo/d,news-bootstrap/