W dniu dzisiejszym w Lubuskim Centrum Pulmonologii odbyło się szkolenie nt. "Postępy w leczeniu POChP" skierowane do kadry lekarskiej naszego Szpitala.

Zebrani lekarze omawiali nowoczesne metody złożonymi preparatami wziewnymi.