W dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca br. w siedzibie Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyła się Konferencja Pulmonologiczna „Postępy w leczeniu chorób płuc” nad którą Patronat Naukowy objęli Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc – prof. dr hab. n. med. Halina Batura – Gabryel oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej – prof. dr hab. n. med. FETCS Tomasz Grodzki. 

Uroczystość otworzyła Prezes Szpitala Pani Katarzyna Lebiotkowska. W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak głos zabrał Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Pan Tomasz Wróblewski.  

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem oraz leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami badań klinicznych oraz praktycznymi możliwościami nowoczesnej terapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. Omówione zostały współczesne standardy i światowe zalecenia w leczeniu takich schorzeń, jak mukowiscydoza, POCHP czy nowotwory płuc.

Lubuskie Centrum Pulmonologii, wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc i jedyny szpital pulmonologiczny w naszym regionie, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej poświęconej tak ważnym zagadnieniom. Przybyli goście wysłuchali serii wykładów, którą rozpoczęła prelekcja Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc – Prof. dr hab. n. med. Haliny Batury-Gabryel nt. „Zaostrzenia POCHP”, poprzedzona wystąpieniem Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dr n. med. Grzegorza Zioło - Kierownika Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu.

Wszystkim przybyłym uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.

Więcej o nas:

http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/sulecin/a/w-torzymiu-lekarze-rozmawiali-o-chorobach-pluc-zdjecia,13257951/

http://www.zachod.pl/konferencja-pulmonologiczna-w-szpitalu-w-torzymiu/