W dniu dzisiejszym na parterze budynku nr 2 w pokoju pielęgniarek wybuchł pożar i należało przeprowadzić ewakuację przy pomocy sprzętu specjalistycznego - tak rozpoczęła się próbna ewakuacja pacjentów i personelu szpitala, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Był to scenariusz ćwiczeń na wypadek pożaru Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego naszej jednostki. 

Zaraz po zgłoszeniu na miejsce przybyli policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w Sulęcinie oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Torzymiu oraz zespół karetki naszego pogotowia.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał wszelkie czynności zabezpieczające ludzi i miejsce zdarzenia oraz koordynację współdziałania służb ratowniczych. Ewakuacja miała na celu sprawdzenie odpowiednich reakcji na wypadek realnego zagrożenia pożarowego.

Takie ćwiczenia i ich przebieg pokazują, jak ważna jest koordynacja działań służb ratowniczych i komunikacji między nimi. Personel szpitalny ma z kolei możliwość przećwiczenia umiejętności prawidłowego reagowania i postępowania
w przypadku pożaru.

"Egzamin zaliczony!", a pacjenci i personel torzymskiego szpitala mogą czuć się bezpiecznie.