Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

 

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160) KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU REHABILITACJA MEDYCZNA ORAZ KARDIOLOGIA PRZEZ LEKARZY NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ, REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrania