W dniu wczorajszym, 26 lipca, już po raz czwarty w tym roku, swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Plebański. Członkowie Rady posiedzenie rozpoczęli od uchwalenia nowego regulaminu funkcjonowania rady, dostosowując jego zapisy do zmienionego Aktu Założycielskiego Spółki. Rada Nadzorcza pochylała się również nad tematem oceny wykonania celów zarządczych przez Zarząd Szpitala oraz sytuacji ekonomicznej Spółki.