W dniu 25 marca Szpital w Torzymiu odwiedził Pan Piotr Bromber - Dyrektor LOW NFZ w Zielonej Górze. Pan Dyrektor spotkał się z Katarzyną Lebiotkowską – Prezesem Szpitala oraz z kadrą zarządzającą i personelem medycznym.

Zwiedził obiekt Lubuskiego Centrum Pulmonologii – oddziały, poradnie oraz pracownie diagnostyczne. Podczas spotkania z Zarządem oraz Dyrektorem ds. Lecznictwa - Panią doktor Urszulą Kawalec-Hurny poruszone zostały aspekty związane z funkcjonowaniem Szpitala w Torzymiu oraz wizją jego dalszego rozwoju. Tematem wiodącym podczas tej wizyty była geriatria, a w szczególności potrzeby związane z opieką medyczną nad seniorami. Przedstawione zostały plany Zarządu w zakresie uruchomienia pierwszego w województwie lubuskim Ośrodka Geriatrii na bazie tutejszego Szpitala, które Pan Dyrektor Piotr Bromber wysłuchał z uwagą i zainteresowaniem. Była to pierwsza wizyta Pana Dyrektora w Lubuskim Centrum Pulmonologii, oddanym do użytku w kwietniu 2017 roku, ale jak powiedział Pan Dyrektor z pewnością nie ostatnia.