W dniu dzisiejszym po raz drugi w tym roku swoje posiedzenie odbyła Rada Nadzorcza Szpitala.

Członkowie Rady pochylali się nad tematem możliwości rozwoju usług medycznych w zakresie Oddziału onkologii pulmonologicznej i chemioterapii Szpitala w Torzymiu. Podpisywali również uchwałę dotyczącą nabycia karetki szpitalnej oraz zmiany umowy najmu lokalu użytkowego. Na zakończenie obrad, jego Członkowie wysłuchali informacji Zarządu w zakresie działalności Spółki w bieżącym roku.