W dniu dzisiejszym 16 maja, swoje posiedzenie odbyła Rada Nadzorcza Szpitala. Nastąpiły zmiany osobowe Członków Rady Nadzorczej. 

Do grona Rady dołączyła Pani Roksana Skorecka, wybrana jednocześnie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Szpitala została Pani Irena Marciszonek. Członkowie Rady podczas posiedzenia oprócz podjęcia uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, pochylili się nad sprawozdaniami rocznymi Szpitala za 2018 rok.