W dniu wczorajszym, tj. 22 sierpnia br., swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala. Podczas posiedzenia jej Członkowie wzięli udział w wizji lokalnej powstającego Ośrodka Geriatrii w Torzymiu. Zwiedzili również obiekt rehabilitacji, który obecnie poddany został modernizacji. 

Uprzednio Rada Nadzorcza Spółki pochyliła się nad uchwałą w przedmiocie określenia celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok bieżący. Zaopiniowała również proponowane zmiany do umowy najmu z dzierżawcą oraz przyjęła analizę działalności medycznej Szpitala w I półroczu 2019 roku. Jednym z punktów porządku posiedzenia był także wybór biegłego rewidenta. Kolejne obrady planowane są już w październiku.