REHABILITACJA POCOVIDOWA -  – szansa dla ozdrowieńców na całkowity powrót do zdrowia!

1. Kiedy przyjmiemy w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu pierwszych pacjentów wymagających rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19?  

Rehabilitację dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 realizujemy w ramach prowadzonej w szpitalu rehabilitacji pulmonologicznej od pierwszej fali pandemii. Już latem zeszłego roku mieliśmy pacjentów po tej chorobie. Dla nas to nie będzie nowy zakres usług, lecz standardowa rehabilitacja oddechowa poszerzona o zabiegi i ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów, którzy tę chorobę przechodzili bardzo różnie i różne odczuwają jej skutki. W związku z tym, że obecnie nasze oddziały rehabilitacyjne (pulmonologiczny i kardiologiczny) leczą pacjentów zarażonych koronawirusem (na mocy decyzji wojewody lubuskiego z października 2020 roku zostały one tymczasowo przekształcone w tzw. łóżka covidowe) planujemy wznowienie turnusów rehabilitacyjnych od marca br. Ale w trakcie leczenia na tzw. odcinku covidowym zapewniamy naszym pacjentom usługi rehabilitacyjne dostosowane do ich wydolności, możliwości i potrzeb – zajmuje się tym nasz wykwalifikowany personel składający się zarówno z lekarzy różnych specjalności (rehabilitacji, pulmonologii, kardiologii, geriatrii, ortopedii, onkologii), jak i zespół doświadczonych rehabilitantów.

 

2. Ile łóżek dedykowanych właśnie takim pacjentom planujemy utworzyć? 

Łącznie w zakresie rehabilitacji stacjonarnej posiadamy 95 łóżek, w jednym obiekcie, zlokalizowanym w kompleksie leśno-parkowym, który wykorzystujemy do prowadzenia w formie plenerowej części ćwiczeń i zabiegów terapeutycznych. Sprzyja temu specyficzny mikroklimat rzeki Ilanki, bardzo korzystny w leczeniu i rehabilitacji schorzeń pulmonologicznych. Od marca br. planujemy zadysponować ok. 35 łóżek dedykowanych dla pacjentów po przebytym COVID-19, w razie potrzeby będziemy tą liczbę zwiększać.

 

3. Ile tygodni będzie trwał turnus rehabilitacyjny? 

Długość pobytów w ramach rehabilitacji stacjonarnej określa NFZ. Turnusy trwają od 3 do 5 tygodni, przy czym rehabilitacja pulmonologiczna standardowo trwa 3 tygodnie i może być powtarzana w odstępach np. półrocznych, w zależności od potrzeb pacjenta. Choroby płuc najczęściej są przewlekłe i wymagają stałego leczenia, w tym także rehabilitacji minimum 1 raz w roku. 

  

4. Jaki specjalistyczny sprzęt będzie wykorzystywany podczas rehabilitacji oraz jakie zajęcia będą prowadzone z pacjentem?

Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Pacjenci z ciężką i bardzo ciężką postacią choroby stanowią ok. 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji. Pacjenci po przebytym COVID-19 mogą charakteryzować się następującymi objawami: zła kondycja fizyczna, duszności po aktywności fizycznej, problemy w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie, zaburzenia psychiczne, takie jak zespół stresu pourazowego.

Do celów głównych fizjoterapii oddechowej prowadzonej u pacjentów dorosłych po przebytej infekcji COVID-19 zaliczamy:

- zapobieganie następstwom i powikłaniom niewydolności oddechowej oraz unieruchomienia pacjenta;

- leczenie powikłań a także zaburzeń oddechowych i czynnościowych powstałych u pacjenta;

- przywrócenie sprawności pacjenta do poziomu sprzed choroby;

- poprawa jakości życia pacjenta.

 

Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna pacjentów po przebytym COVID-19 w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu obejmuje:

 

1. Kwalifikację do rehabilitacji, którą przeprowadzamy na wykorzystywanych obecnie modelach fizjoterapii oddechowej, po testach marszowych. Przedmiotowa rehabilitacja jest realizowana w zmodernizowanym w 2020 roku obiekcie, na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej, który został wyposażony w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, treningów interwałowych oraz inhalatorium.

 

2. Trening fizyczny ogólno-kondycyjny, aby odbudować siłę i wytrzymałość głównych grup mięśniowych, osłabionych unieruchomieniem będącym skutkiem choroby, zwiększyć wydolność układu krążenia  i oddechowego. Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach, w salach gimnastycznych (na sprzęcie rehabilitacyjnym: bieżnie, cykloergometry, siłownia) oraz w terenie leśnym wokół ośrodka (spacery, marsze, nordic walking – pod nadzorem fizjoterapeutów).

 

3. Fizjoterapię oddechową, w szczególności ćwiczenia oddechowe, nauka technik oddychania i właściwej pielęgnacji drzewa oskrzelowego, pozycje drenażowe, masaże i oklepywanie, techniki oczyszczania oskrzeli i efektywnego kaszlu. Fizjoterapia wspomagana jest zastosowaniem terapii manualnej oraz wybranych bodźców fizycznych np. laser, pole magnetyczne wysokiej intensywności.

 

4. Psychoterapia oraz techniki relaksacyjne nastawione na odprężenie psychofizyczne (trening autogenny, kontrola oddechu) – zapewniamy konsultacje psychologa w czasie pobytu.

 

5. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia (eliminacja używek, utrzymania właściwej masy ciała, utrzymanie regularnej aktywności fizycznej) - zapewniamy konsultacje dietetyka w czasie pobytu.