Ordynator

   lek. med. Bożena Nowocień

Pielęgniarka oddziałowa

   Stanisława Warias, tel. 683 416 310

Zakres działań

  • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej
  • rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia
  • udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach
  • zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom wymagającym usprawnienia
  • wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów
  • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta
  • utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi
  • współpracę z Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy

Krótkie terminy oczekiwania na chemioterapię!

Prowadzimy wielokierunkową diagnostykę i leczenie systemowe wszystkich nowotworów płuc i innych nowotworów klatki piersiowej, więcej .... http://szpitaltorzym.pl/pacjent/leczymy-raka-pluc