Szanowni Lekarze, drogie Pielęgniarki i wszyscy Pracownicy oddziału rehabilitacji kardiologicznej, oddziału rehabilitacji pulmonologicznej oraz działu fizjoterapii Szpitala w Torzymiu.   

W imieniu swoim, a także pacjentów i ich rodzin mam zaszczyt szczerze i serdecznie podziękować za profesjonalizm, troskliwą opiekę, okazane ciepło, bezinteresowną dobroć i szczerą empatię dla podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze ewakuowanych do naszego szpitala. 

W dniu 7 października przyjęliśmy do naszego szpitala 74 podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze, u których nie stwierdzono zakażenia COVID-19. Pensjonariuszy zielonogórskiego DPS-u trzeba było ewakuować z powodu braku personelu, który w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebywa na kwarantannie. Seniorzy przywożeni byli sukcesywnie w odpowiednich odstępach czasu, przyjęcia odbyły się sprawnie.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

Zatrudni:

  •  OSOBY DO OPIEKI (przebieranie, karmienie, mycie, itp.) 
    nad podopiecznymi ewakuowanymi z Domu Kombatanta w Zielonej Górze

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że personel szpitalny nie ma możliwości udzielania telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjentów ewakuowanych z Domu Kombatanta w Zielonej Górze, jeśli nie będzie znał tożsamości osoby, której te informacje będą udzielane. Nie pozwalają nam na to obowiązujące przepisy ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzenie RODO.