Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno–Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. tradycjami leczniczymi sięga początku dwudziestego wieku. Usytuowanie pośród lasów, na terenie Krainy Wielkopolsko–Pomorskiej i obecny tu mikroklimat rzeki Ilanki, stwarzają doskonałe warunki do leczenia schorzeń pulmonologicznych oraz kardiologicznych.

Na bazie tutejszego szpitala zostało utworzone Lubuskie Centrum Pulmonologii, specjalizujące się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu niemal wszystkich schorzeń z zakresu chorób płuc. Udzielane tu świadczenia zdrowotne obejmują również rehabilitację kardiologiczną i pulmonologiczną. Ponadto, z powodzeniem rozwijany jest profi l leczenia geriatrycznego oraz opieki długoterminowej.

Lubuski Szpital Specjalistyczny w Torzymiu dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Jako jednostka specjalistyczna, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską, charakteryzuje się wysokim poziomem zarówno udzielanych w nim świadczeń medycznych, jak i poziomem organizacyjnym.