21 lutego z inicjatywy Komitetu ds. Jakości działającego w naszym szpitalu odbyło się szkolenie dla lekarzy z poszczególnych oddziałów na temat racjonalnego stosowania antybiotyków. Szkolenie przeprowadziła mikrobiolog i magister farmacji Pani Barbara Podsadło.

 


Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z  najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie antybiotykoterapii.
Omówiono ponadto korzyści, które mogłoby przynieść utworzenie szpitalnej polityki antybiotykowej, a wśród nich wiodące to:

  1. zmniejszenie częstotliwości stosowania antybiotyków,
  2. zwiększenia skuteczności leczenia,
  3. ograniczenie oporności szczepów szpitalnych,
  4. redukcji wydatków na leki.

 O tym, jak ważny i potrzeby to temat świadczyła dyskusja uczestników podsumowująca poruszaną tematykę.