Ruszyła kolejna edycja darmowych badań

 15 września b.r. ruszyła trzecia już edycja Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki nowotworów płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego na 2017 rok czyli ZDROWE PŁUCA LUBUSZAN. W ramach Programu pacjenci będą przyjmowani w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu na darmowe badania bez skierowania. Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzeli i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących.

Program kierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 55-80 lat, palących od min. 30 lat jedną paczkę papierosów dziennie lub palących w przeszłości, którzy rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu bez wcześniejszych objawów nowotworowych.

Pakiet badań obejmuje dwie bezpłatne konsultacje lekarskie -pulmonologiczne i bezpłatną tomografię komputerową klatki piersiowej wraz z opisem. Liczba badań jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Program finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego, jego realizacja kończy się 15 grudnia 2017 roku.