15 grudnia br. nasze pielęgniarki szkoliły się w związku z przystąpieniem naszego Szpitala do programu lekowego, ukierunkowanego na leczenie ciężkiej astmy alergicznej oraz opornej na leczenie astmy eozynofilowej.

Szkolenie odbyło się na sali konferencyjnej budynku Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu. Organizatorem szkolenia była firma GlaxoSmithKline, a samą prowadzącą Pani Małgorzata Domańska – menedżer ds. klientów kluczowych w obszarze astmy ciężkiej. Podczas spotkania została przedstawiona pierwsza celowana terapia anty IL-5 dla dorosłych pacjentów z astmą ciężką, a następnie wytyczne w zakresie sporządzania roztworu mepolizumabu, sposobu podawania i warunków przechowywania leku.