Zarząd Szpitala w Torzymiu czyni starania, aby na bazie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. utworzyć pierwszy w województwie lubuskim Ośrodek Geriatrii. W czwartek, 14 czerwca, tematem zajęła się Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego, która podczas wyjazdowego posiedzenia, obradowała w naszym Szpitalu.

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 wizją lokalną Szpitala. Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska przybliżyła Członkom Komisji celowość utworzenia ośrodka geriatrii, który w sposób kompleksowy będzie realizował świadczenia zdrowotne na rzecz osób starszych, właśnie w naszym Szpitalu. Naświetliła również potrzebę dostosowania obecnej infrastruktury Szpitala na potrzeby seniorów.