W dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2018 roku w siedzibie Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyła się Konferencja Pulmonologiczna "Choroby płuc i serca - wybrane tematy".

Spotkanie szkoleniowe otworzył Kierownik Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu dr n. med. Grzegorz Zioło, witając przybyłych gości. Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem oraz leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Uczestnicy spotkania wymienili wiedzę oraz zapoznali się z praktycznymi możliwościami nowoczesnej terapii pacjentów z chorobami układu oddechowego. Omówione zostały współczesne standardy i światowe zalecenia w leczeniu takich schorzeń, jak POCHP, astma czy nowotwory płuc. Lubuskie Centrum Pulmonologii, wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc i jedyny szpital pulmonologiczny w naszym regionie, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej poświęconej tak ważnym zagadnieniom. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać serii wykładów, którą rozpoczęła prelekcja Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc – dr n. med. Grzegorza Zioło - Kierownika Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu nt. „POCHP - jak skutecznie leczyć - prezentacja przypadku”.

Wszystkim przybyłym uczestnikom serdecznie dziękujemy!