W minioną niedzielę można było nas spotkać w Drzonkowie na X Lubuskim Pikniku Zdrowia. Impreza jak co roku przyciągnęła tłumy.

Podczas imprezy można było skorzystać z darmowych badań, pomiarów, konsultacji, pokazów czy posłuchać występów. Podczas pikniku nie zabrakło również atrakcji zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci. Do lekarzy i specjalistów ustawiały się kolejki. Znaleźć można było też coś dla ciała i ducha.

Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, bo mieszkańcy regionu mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty:
- konsultacji specjalistycznych:
      * pulmonologicznych, które wykonywał dr n. med. Grzegorz Zioło,
      * rehabilitacyjnych realizowanych przez dr n. med. Marka Lebiotkowskiego,
      * internistyczno – geriatrycznych oraz z  zakresu rehabilitacji kardiologicznej, udzielanych
         przez lek. med. Urszulę Kawalec-Hurny,
- badań:
       * spirometrii, realizowanych przez Panią Marylę Tomczak
       * pulsoksymetrii (pomiaru saturacji krwi) oraz pomiaru PEF(pomiaru natężenia przepływu powietrza
          przez drogi oddechowe), które wykonywała Pani Urszula Sekuła,
       * EKG wykonywanego przez Panią Ewę Góral
- konsultacji dietetycznych wraz z analizą składu ciała, które oferowała dietetyk Joanna Biała.

Można było również uzyskać informacje w zakresie usług komercyjnych świadczonych przez na Szpital.

 Jak podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak  - „Niewiele województw ma taki apetyt na zdrowie jak my, tutaj w Lubuskiem. Hołdujemy zasadzie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a Lubuszanie są najbardziej aktywni fizycznie w Polsce”.

Podpisujemy się pod tą myślą i zapraszamy na nasze stoisko za rok!

Za profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizację organizacji naszego stoiska dziękujemy naszej załodze!
Jak zawsze stanęliście na wysokości zadania!