Szpital w Torzymiu intensywnie się rozwija. Zrealizowane w ostatnich latach działania inwestycyjne są odpowiedzią na potrzeby pacjentów naszego regionu w zakresie działalności pulmonologicznej, onkologicznej, geriatrycznej oraz opieki długoterminowej. Jednak nasz Szpital zajmuje się nie tylko leczeniem chorób płuc i problemami zdrowotnymi starzejącego się społeczeństwa, równie istotny zakres prowadzonej działalności stanowi specjalistyczna rehabilitacja kardiologiczna.

To wiodący tego typu oddział w województwie lubuskim, na który trafiają pacjenci na rehabilitację po zabiegach kardiologicznych, m.in. po wszczepieniu stentów, po by-passach, koronarografiach i po zawałach. Rehabilitacja kardiologiczna w Torzymiu prowadzona jest obecnie na 60 łóżkach, w pomieszczeniach rozmieszczonych na kilku kondygnacjach obiektu liczącego 3200 m2 (sale chorych, sale ćwiczeń, zaplecze socjale i ambulatoryjne), a docelowo planowane jest zwiększenie tej liczby do 80 łóżek rozwijając oddział o poddasze. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 700 tyś zł. rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu i wyposażenia obiektu na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej wraz z zapleczem ambulatoryjnym. Z otrzymanych środków finansowych wyposażyliśmy salę rehabilitacji w nowe bieżnie i cyklometry za prawie 350 tyś. zł. Pacjenci już dziś zaczęli zajęcia na nowym sprzęcie!

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i wyjście naprzeciw potrzebom zdrowotnym lubuskim pacjentom.