Lubuskie Centrum Pulmonologii, jako wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej.

Spotkanie ma na celu integrację środowiska oraz wymianę wiedzy fachowej i doświadczeń pomiędzy lekarzami zajmującymi się rehabilitacją pacjentów chorujących na niewydolność oddechową i przenoszenie jej na poziom wykonawczy. Przybyli goście będą mieli możliwość zapoznania się przykładami zastosowania nowoczesnych metod, technik i sposobów rehabilitacji pacjentów cierpiących na schorzenia układu oddechowego zarówno w ośrodkach w Polsce, jak i za granicą. Między innymi, uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty rehabilitacji oddechowej stosowane w Lubuskim Centrum Pulmonologii. Podczas konferencji omówione zostaną również zasady żywienia pacjentów z POCHP oraz fenotypy bezdechu sennego.

Serdecznie zapraszamy.