"Rehabilitacja w chorobach płuc" to temat dzisiejszej Konferencji Pulmonologicznej, która odbyła się w Lubuskim Centrum Pulmonologii. Patronat Honorowy nad konferencją objęła Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak. 

Uroczystość otworzyła Prezes Szpitala Pani Katarzyna Lebiotkowska. W imieniu Samorządu Województwa Lubuskiego głos zabrał Członek Zarządu - Pan Marcin Jabłoński.

Lubuskie Centrum Pulmonologii, jako wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej. Dzisiejsze spotkanie miało na celu integrację środowiska oraz wymianę wiedzy fachowej i doświadczeń pomiędzy lekarzami zajmującymi się rehabilitacją pacjentów chorujących na niewydolność oddechową i przenoszenie jej na poziom wykonawczy. Przybyli goście mieli możliwość zapoznania się przykładami zastosowania nowoczesnych metod, technik i sposobów rehabilitacji pacjentów cierpiących na schorzenia układu oddechowego zarówno w ośrodkach w Polsce, jak i za granicą. Między innymi, uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane praktyczne aspekty rehabilitacji oddechowej stosowane w Lubuskim Centrum Pulmonologii. Podczas konferencji omówione zostały również zasady żywienia pacjentów z POCHP oraz fenotypy bezdechu sennego.

Wszystkim przybyłym uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.

Więcej o nas:

http://lubuskie.pl/news/26107/27/Konferencja-pulmonologiczna-w-Torzymiu/

https://www.zachod.pl/140340/profilaktyka-w-chorobach-pluc-konferencja-w-torzymiu/

https://gazetalubuska.pl/torzym-o-rehabilitacji-w-chorobach-pluc-opowiedza-fachowcy-w-lubuskim-centrum-pulmonologi/ar/c1-14472531