W dniu wczorajszym, 12 grudnia, odbyły się w naszym szpitalu warsztaty alergologiczne dla kadry medycznej. Warsztaty zostały zorganizowane przez dr Grzegorza Zioło - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Płuc, a poprowadził je prof. dr hab. n. med. Michał Kurek - Kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej PUM w Szczecinie.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o racjonalnym myśleniu w medycynie oraz umiejętności różnicowania alergii, uczulenia i nadwrażliwości. Warsztaty zakończyły się testem, zwycięzca otrzymał nagrodę niespodziankę.