W dniu dzisiejszym gościliśmy Senatora RP Pana Władysława Komarnickiego. W ramach wizyty, Pan Senator spotkał się z Zarządem Szpitala oraz zapoznał się ze stanem uruchomionego trzy lata temu obiektu Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu, w otwarciu którego osobiście uczestniczył. Pan Senator nie szczędził pochwał, był pod dużym wrażeniem prowadzonej diagnostyki i stworzonego komfortu pobytu dla pacjentów. Na spotkaniu z Zarządem Szpitala zostały omówione plany dalszego rozwoju placówki, w tym między innymi potrzebę uzyskania dodatkowych kontraktów z NFZ na pracownię Tomografii Komputerowej i na Oddział Geriatrii, o które Pani Prezes stara się od kilku lat.

Pan Senator z uznaniem przyznał, że to właśnie geriatria jest dziedziną, którą szczególnie trzeba rozwijać, ponieważ zapotrzebowanie zdrowotne na tą opiekę już jest duże, a będzie jeszcze większe. Wspomniał, że jest jednym z inicjatorów uruchomienia poradni geriatrycznej w Gorzowie, bo jak przyznał – musimy zadbać o seniorów w całym naszym regionie. Dlatego osobiście bardzo kibicuje pomysłowi utworzenia w Torzymiu Ośrodka Geriatrii i ma nadzieję na jego rychłe otwarcie. Popiera również starania Pani Prezes o uzyskanie kontraktu z NFZ zarówno na geriatrię, jak i na tomograf, który jest dzisiaj podstawowym badaniem, które zdaniem Pana Senatora powinno być wykonywane w każdym specjalistycznym szpitalu.