Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składamy wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności  za dotychczasową ofiarną pracę na rzecz naszych Pacjentów.

Szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie dziękujemy za ogromny wkład włożony w działalność naszego Szpitala,  a także wielkie serca w niesieniu pomocy potrzebującym. Pragniemy przekazać życzenia pomyślności, wiary i wytrwałości w dalszej pracy zawodowej.