Po dłuższej przerwie powoli przywracamy planowane przyjęcia pacjentów. Poradnia onkologiczna, poradnia kardiologiczna oraz poradnia geriatryczna oprócz pracy w formie zdalnej (e-porad) świadczy wizyty bezpośrednie.

Bez zmian realizowane są planowane przyjęcia pacjentów na oddział gruźlicy, chemioterapię, oddział rehabilitacji kardiologicznej, oddział rehabilitacji pulmonologicznej, do zakładu opiekuńczo – leczniczego oraz do programu astmy oskrzelowej.

 

Wszystkie przyjęcia do ww. oddziałów i wizyty w poradniach specjalistycznych odbywają się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa , w oparciu o procedury dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem lub rejestracją telefoniczną.