W dniu 7 października przyjęliśmy do naszego szpitala 74 podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze, u których nie stwierdzono zakażenia COVID-19. Pensjonariuszy zielonogórskiego DPS-u trzeba było ewakuować z powodu braku personelu, który w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebywa na kwarantannie. Seniorzy przywożeni byli sukcesywnie w odpowiednich odstępach czasu, przyjęcia odbyły się sprawnie.

Wszystkim przyjętym pacjentom wykonano w dniu przyjazdu badania w kierunku zakażenia COVID-19. W dniu wczorajszym ujemne wyniki potwierdzono u 70 pacjentów. Czterech pensjonariuszy z potwierdzonym koronawirusem przewieziono na oddział zakaźny Szpitala w Żaganiu.

Przyjęci podopieczni Domu Kombatanta są pod fachową opieką geriatryczną. Stan seniorów ocenia się jako ogólny dobry. Wszyscy wymagają całodobowej opieki, cierpią na choroby przewlekłe, których leczenie jest kontynuowane.  

Nie zapominamy o tym, że są to osoby w podeszłym wieku, które znalazły się w nowym miejscu wśród nieznanych dla nich osób. Empatia i wrażliwość to nieodzowny element opieki nad pacjentami w naszym szpitalu.