Szanowni Lekarze, drogie Pielęgniarki i wszyscy Pracownicy oddziału rehabilitacji kardiologicznej, oddziału rehabilitacji pulmonologicznej oraz działu fizjoterapii Szpitala w Torzymiu.   

W imieniu swoim, a także pacjentów i ich rodzin mam zaszczyt szczerze i serdecznie podziękować za profesjonalizm, troskliwą opiekę, okazane ciepło, bezinteresowną dobroć i szczerą empatię dla podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze ewakuowanych do naszego szpitala. 

Drodzy Państwo! Byliśmy świadkami ogromnego zaangażowania i wysiłku, jaki podjął cały personel, aby wykonać powierzone nam zadanie. Ogromnie za to DZIĘKUJEMY!!! Słowa podziękowań kierujemy również do instytucji oraz osób prywatnych za wsparcie zbiórki darów dla pensjonariuszy zielonogórskiego DPS, którzy od początku akcji przekazania seniorów do Szpitala w Torzymiu, czynnie nas wspierali.  

 

Katarzyna Lebiotkowska
Prezes Zarządu

 

Przekazujemy również słowa uznania dla Pracowników Służby Zdrowia od Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego