W dniu wczorajszym, 29 października, swoje posiedzenie odbyła Rada Nadzorcza Szpitala. Nastąpiły zmiany osobowe Członków Rady Nadzorczej.

Do grona Rady dołączyła Pani Aleksandra Lipińska, wybrana jednocześnie na Sekretarz Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej podczas posiedzenia oprócz przeprowadzenia wyborów Rady, przyjęli informację Zarządu Spółki w zakresie wyznaczenia Szpitala w Torzymiu do pełnienia roli placówki II poziomu zabezpieczenia COVID-19.