Od 9 października 2015 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, wdrożony przez firmę DEKRA. By móc legitymować się certyfikatem szpital co roku musi poddawać się zewnętrznej weryfikacji systemu  przeprowadzanej przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

 W dniu 21 września 2016 r. odbył się pierwszy audyt recertyfikujący, przeprowadzony również przez firmę DEKRA. Miał on na celu potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001, między innymi w zakresie :

  • leczenia i opieki nad pacjentem,
  • nadzoru nad lekami,
  • zarządzania dokumentacją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • nadzoru nad aparaturą medyczną,
  • szkoleń personelu,

Audyt zewnętrzny wypadł dla naszego Szpitala pomyślnie co zobowiązuje nas do  dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.