Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o.

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej:  Zbigniew Plebański
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: Irena Marciszonek
  • Sekretarz Rady Nadzorczej: Małgorzata Stolarska

Zarząd:

  • Prezes Zarządu: Katarzyna Lebiotkowska