Torzym, dnia 30.07.2019 roku

 

 

Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PULMONOLOGIA

 PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.

 

W OKRESIE OD 15.09.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrania

Aktualizacja 31.08.2019 r.

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Dot. Konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju pulmonologia przez lekarza na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.,

Komisja Konkursowa ogłasza przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju pulmonologia przez lekarza na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o., do dnia 30.09.2019 r.

 Aktualizacja 01.10.2019 r.

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Dot. Konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju pulmonologia przez lekarza na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.,

 

Komisja Konkursowa ogłasza przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju pulmonologia przez lekarza na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r. 


Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU REHABILITACJA MEDYCZNA ORAZ KARDIOLOGIA PRZEZ LEKARZY

NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ, REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

 

W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrania

Zgodnie z zapisami pkt. 27 Ogłoszenia o Konkursie, przedłuża się termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.12.2018r.  (Uaktualniono 03.12.2018r)

Komisja Konkursowa postanowiła przyjąć ofertę Pana Marka Lebiotkowskiego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2020r. (Uaktualniono 31.01.2019)


Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PULMONOLOGIA ORAZ CHOROBY WEWNĘTRZNE

 PRZEZ LEKARZY NA ODDZIAŁACH LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.

W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r. 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrani

Wobec braku złożonych ofert unieważnia się postępowanie konkursowe. (Uaktualniono 03.12.2018r)