Torzym, dnia 05.12.2019 roku

 

 

Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.2190)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU

  1. CHOROBY PŁUC, PULMONOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE  PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE CHORÓB PŁUC,

  2. CHOROBY PŁUC, PULMONOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE  PRZEZ LEKARZA  NA ODDZIALE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC,

  3. ONKOLOGIA KLINICZNA, CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW, CHOROBY PŁUC  PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ I CHEMIOTERAPII,

  4. W RODZAJU KARDIOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, REHABILITACJA   PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ, 

  5. W RODZAJU PULMONOLOGIA, CHOROBY PŁUC, CHOROBY WEWNĘTRZNE, REHABILITACJA  PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ,

  6. GERIATRIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE  PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE – ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY,

  7. CHOROBY PŁUC, PULMONOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, ONKOLOGIA KLINICZNA, CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW, KARDIOLOGIA, REHABILITACJA, GERIATRIA  PRZEZ LEKARZA W PORADNIACH, 

  8. Lekarskie dyżury medyczne na oddziałach Szpitala

     

LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO

W TORZYMIU SP. Z O.O.

 

W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 30.04.2023 r.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrania poniżej


Torzym, dnia 08.08.2019 roku

 

Lubuski Szpital Specjalistyczny pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

 

Poszukuje :

PRACOWNIKA DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH

Dzięki Tobie tereny zielone wokół siedziby naszej firmy będą piękne! Zadbasz o przycinanie drzewek, formowanie, koszenie, pielenie, opryski…

Pracując z nami na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

- zakładanie i pielęgnację trawników, kwietników, rabat,

- sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów,

- przygotowywanie terenów pod nowe nasadzenia, przycinanie, nawożenie, podlewanie i przesadzanie roślin,

- koszenie i pielęgnację trawników,

- wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin,

- cięcie i karczowanie drzew, przycinanie i formowanie żywopłotów;

- obsługę, konserwację i drobne naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych m.in. glebogryzarek, podkaszarek i   
   kos, kosiarek, opryskiwaczy i nożyc elektrycznych,

- odśnieżanie ciągów komunikacyjnych

- wykonywanie prac wskazanych przez pracowników nadzoru zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

 

 

- dodatkowym atutem będzie - umiejętność prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą.

 

proszę o zapoznanie się z załącznikiem poniżej