Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. zatrudni

- lekarzy specjalistów w zakresie: chorób płuc, onkologii i chorób wewnętrznych;

- pielęgniarki;

- techników RTG;

- magistrów i techników farmaceutów;

- opiekunów medycznych;

- salowe.

 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 68 341 63 12


Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU REHABILITACJA MEDYCZNA ORAZ KARDIOLOGIA PRZEZ LEKARZY

NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ, REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

 

W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrania


Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PULMONOLOGIA ORAZ CHOROBY WEWNĘTRZNE

 PRZEZ LEKARZY NA ODDZIAŁACH LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.

W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r. 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami do pobrani