Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

 

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160) KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU REHABILITACJA MEDYCZNA ORAZ KARDIOLOGIA PRZEZ LEKARZY NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ, REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

25 czerwca 2018 roku odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszego Szpitala. W Zgromadzeniu uczestniczyła Marszałek Województwa Pani Elżbieta Anna Polak, Wicemarszałek Województwa Pan Romuald Gawlik oraz Członek Zarządu Pan Tadeusz Jędrzejczak.

W dniu dzisiejszym na parterze budynku nr 2 w pokoju pielęgniarek wybuchł pożar i należało przeprowadzić ewakuację przy pomocy sprzętu specjalistycznego - tak rozpoczęła się próbna ewakuacja pacjentów i personelu szpitala, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Już po raz IX w minioną niedzielę w Drzonkowie odbył się Lubuski Piknik Zdrowia. Nie zabrakło i nas! Przy stoisku można było wykonać pomiar cukru, zmierzyć ciśnienie, wykonać spirometrię oraz odbyć konsultację medyczną
w zakresie onkologii klinicznej. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Zarząd Szpitala w Torzymiu czyni starania, aby na bazie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. utworzyć pierwszy w województwie lubuskim Ośrodek Geriatrii. W czwartek, 14 czerwca, tematem zajęła się Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego, która podczas wyjazdowego posiedzenia, obradowała w naszym Szpitalu.