6 lipca o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej naszej Jednostki odbyło się spotkanie dotyczące jakości badań diagnostycznych z wykorzystaniem Zarządzenia 129 Prezesa NFZ.

Z wielką radością informujemy, że nasza Jednostka otrzymała dofinansowanie projektu pn.:

 „Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, Izbę Przyjęć i Pracownie Diagnostyczne – etap II” z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubskie 2020 w wysokości 2 101 752,40 zł przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 2 472 649,90 zł.

W środę 28 czerwca ok. godziny 10.00 odbyła się ewakuacja pacjentów i personelu szpitala, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

W minioną sobotę 24 czerwca 2017 roku mieszkańcy naszego województwa mieli okazję wykonać bezpłatne badania EKG, spirometrii oraz konsultacji lekarza geriatry i chorób płuc.

Już po raz trzeci nasza Jednostka uczestniczyła w VIII Pikniku Zdrowia w Drzonkowie w niedzielę 4 czerwca 2017 roku.