Decyzją Prezesa Zarządu dzień 30 kwietnia (poniedziałek) został ustalony DNIEM WOLNYM OD PRACY dla pracowników Szpitala w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia.

18 kwietnia w sali konferencyjnej Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyła się narada Zarządu z kadrą medyczną Szpitala. Tematem było podsumowanie działalności naszej jednostki w 2017 roku oraz I kwartale br.

W sobotę, 14 kwietnia przed budynkiem głównym Lubuskiego Centrum Pulmonologii można było wykonać darmowe badania w ramach „Białej Soboty”, która została zorganizowana w naszym Szpitalu z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia. 

W dniu dzisiejszym swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala.

Podczas owocnych obrad, Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok