20 grudnia odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół w Torzymiu. Przedstawili Jasełka dla Pacjentów Zakładu Opieki Leczniczej i pracowników - były śpiewy, wiersze oraz prezenty dla Wszystkich!

Piątek 16 grudnia był dniem Zakładowego Spotkania Opłatkowego. Odbyło się ono w sali konferencyjnej remontowanych budynków szpitalnych.

8 grudnia był dniem spotkania szkoleniowo - naukowego dotyczącego "Obliczy współczesnej pulmonologii", które miało miejsce w sali konferencyjnej Oddziału Chorób Płuc.

Resort zdrowia tworzy nową wersję projektu ustawy o sieci szpitali