15 grudnia br. nasze pielęgniarki szkoliły się w związku z przystąpieniem naszego Szpitala do programu lekowego, ukierunkowanego na leczenie ciężkiej astmy alergicznej oraz opornej na leczenie astmy eozynofilowej.

Jak co roku o tej porze bawiliśmy się na Integracyjnej Zabawie Andrzejkowej.

W miniony poniedziałek - 20 listopada br. lekarze naszego Szpitala wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pierwszej celowanej terapii anty IL-5 dla dorosłych pacjentów z ciężką oporną na leczenie astmą eozynofilową. Prowadzącą była menedżer medyczna MSL Pani Małgorzata Szczepańska-Kalak.

W dniu 9 listopada br. w siedzibie Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu odbyła się konferencja pulmonologiczna – warsztaty p.n.: „Diagnostyka endoskopowa w chorobach układu oddechowego” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Uroczystość otworzyła Prezes Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Torzymiu – Pani Katarzyna Lebiotkowska. W wydarzeniu wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak, która mówiła o kierunkach rozwoju lubuskiej ochrony zdrowia, a następnie dokonała oficjalnego otwarcia Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dr n. med. Grzegorz Zioło, po którym ksiądz Sławomir Marciniak dokonał poświęcenia Pracowni.