Piątek 16 grudnia był dniem Zakładowego Spotkania Opłatkowego. Odbyło się ono w sali konferencyjnej remontowanych budynków szpitalnych.

8 grudnia był dniem spotkania szkoleniowo - naukowego dotyczącego "Obliczy współczesnej pulmonologii", które miało miejsce w sali konferencyjnej Oddziału Chorób Płuc.

Resort zdrowia tworzy nową wersję projektu ustawy o sieci szpitali

W ostatni piątek 25 listopada