W związku z uzyskaniem przez nasz Szpital tytułu Geparda Biznesu 2015, w dniu dzisiejszym został zamieszczony artykuł wraz ze zdjęciami, opisujący nasz Szpital.

Zachęcamy do lektury: gepardybiznesu.pl , businessnow.pl

W X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 Instytut Europejskiego Biznesu w drugiej połowie 2016 roku wyłonił przedsiębiorstwa, które w latach 2013-2014 miały każdego roku ponad pół miliona przychodów, więcej niż 10 tyś. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Nasz Szpital spełnił te wymogi, rozwijał się dynamicznie, dlatego też zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Gepardy Biznesu 2015 Branża Ochrona Zdrowia.

Dnia 27 września obchodzimy Światowy Dzień Serca, pierwsze obchody na świecie odbyły się 24 września 2000 roku. W Polsce święto to organizowane jest od 2002 roku, przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jak również Samorządy Terytorialne i inne organizacje pozarządowe. Obchody Dnia mają na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy dotyczącej chorób serca, możliwościach leczenia, profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia. W Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno – Kardiologicznym Światowy Dzień Serca obchodzony będzie w dniu 25 października.

 

W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w latach 1994-1995, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DzU. 2016 r.,  poz, 186), osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej,

Od 9 października 2015 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, wdrożony przez firmę DEKRA. By móc legitymować się certyfikatem szpital co roku musi poddawać się zewnętrznej weryfikacji systemu  przeprowadzanej przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.