Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Pomoc w walce z epidemią przyjmuje różne formy. Tym razem wsparcie popłynęło w kierunku floty samochodowej Szpitala.

Z inicjatywy grupy przedsiębiorców, uruchomiona została infolinia ze wsparciem psychologicznym dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, personelu medycznego, ale też pacjentów chorych na COVID-19.Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem  jest z pewnością  dodatkowym obciążeniem dla zdrowia psychicznego.

 Triażowanie jest to wstępna procedura segregacji, albo mówiąc bardziej elegancko selekcji pacjentów. W obecnej sytuacji muszą być wprowadzone specjalne środki zapobiegawcze, aby nie dopuścić do zarażenia personelu medycznego przez chorego pacjenta. I po to są właśnie namioty postawione przed każdym z wejść do segmentów naszego szpitala.

W dniu dzisiejszym Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska udzieliła obszernego wywiadu on-line dla lokalnej telewizji HTS Słubice.