W sobotę, 14 kwietnia przed budynkiem głównym Lubuskiego Centrum Pulmonologii można było wykonać darmowe badania w ramach „Białej Soboty”, która została zorganizowana w naszym Szpitalu z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia. 

W dniu dzisiejszym swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala.

Podczas owocnych obrad, Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych naszych seniorów odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Torzymiu wraz z opiekunkami. Wniosły one do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wiele ciepła, radości i pokazały, jak wielkim szacunkiem darzą osoby starsze.