Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o otwarciu w dniu 5 kwietnia 2017 roku - Lubuskiego Centrum Pulmonologii działającego w strukturach naszej Jednostki.
Tak długo oczekiwana modernizacja obiektów dobiegła końca, a wczoraj miał miejsce jej szczęśliwy finał i uroczystość oficjalnego otwarcia budynku.


W uroczystości uczestniczyli znamienici Goście, a wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych,  przedstawiciele środowisk naukowych i  medycznych na czele z Krajowym Konsultantem w dziedzinie chorób płuc  Panią prof. dr  hab. Haliną Batura-Gabryel oraz Konsultantem Wojewódzkim  w dziedzinie chorób płuc   dr n. med. Grzegorzerz Zioło, prezesi i dyrektorzy lubuskich szpitali, lecznic i centrów zdrowia, ordynatorzy, kierownicy oddziałów i personel medyczny placówek służby zdrowia z całego województwa, szefowie i przedstawiciele okręgowych Izb lekarskich i pielęgniarskich, szefowie i przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, reprezentanci placówek i instytucji miejskich w Torzymiu i Sulęcinie, przedstawiciele wykonawców modernizacji obiektu, kontrahenci, partnerzy, sponsorzy, szefowie i reprezentanci redakcji lubuskich mediów oraz pracownicy naszej Jednostki. 

Przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób płuc  prof. dr  hab. Halina Batura-Gabryel  oraz Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska, po którym ks. biskup Stefan Regmunt dokonał poświęcenia budynku.

Podczas uroczystości goście mieli okazję zobaczyć reportaż z przeprowadzonej modernizacji oraz przespacerować się po obiekcie, by zobaczyć efekt finalny remontu. 

Warto w tym miejscu dodać, że Lubuskie Centrum Pulmonologii, specjalizujące się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu większości schorzeń z zakresu chorób płuc, w tym nowotworów płuc. Przeprowadzone działania inwestycyjne wychodzą naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie kompleksowej usługi nastawionej nie tylko na wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie chorób płuc, ale również kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, jedynej tego rodzaju w tym województwie. Centrum dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządczą, lekarską i pielęgniarską, charakteryzuje się wysokim poziomem zarówno udzielanych w nim świadczeń medycznych, jak i poziomem organizacyjnym. Mając na względzie powyższe, zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu kompleksową modernizację obiektu Szpitala, polegającą na rozbudowie, przebudowie i nowoczesnym wyposażeniu remontowanych pomieszczeń, o łącznej wartości blisko 29 milionów złotych. Przedmiotowa inwestycja, która zakończyła się na przełomie 2016 i 2017 roku, pozwoliła stworzyć warunki do świadczenia usług medycznych w europejskich standardach.

Roboty budowlane realizowane były w okresie 2007 – 2016,  prace przebiegały w kilku etapach:

 1.1.    Termomodernizacja Budynków nr 2,3,4 oraz 23 z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie - zakończono w roku 2015

1.2.    Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymianę sprzętu i adaptację - zakończono w roku 2009

1.3.    Budowa łączników budynków szpitalnych nr 2,3 i 4 Oddziału Pulmonologicznego - zakończono w roku  2010

1.4.    Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów Lubuskiego Centrum Pulmonologii - zakończono w I kwartale 2017 roku

1.5.    Rozbudowa i przebudowa obiektów w zakresie dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych - zakończono w roku 2016.

Ponadto, w latach od 2009 do 2017 dokonano zakupu wyposażenia o łącznej wartości 4 509 341,41 złotych. W tym zakresie poniesiono nakłady finansowe na:

1.1.    Modernizację pracowni diagnostyki obrazowej, wymianę sprzętu i adaptację pomieszczeń - zakończono w roku 2009
         przy współudziale środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) w kwocie 1 499 950 złotych

1.2.    Polisomnograf  - w roku 2016

1.3.    Tomograf w roku - 2017

1.4.    Bodypletyzmograf -  w roku 2017

1.5.    Dostawa i montaż sprzętu medycznego - w 2017

1.6.    Dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia pomieszczeń biurowych - w roku 2017.

Łączna wartość zrealizowanego projektu stanowi kwotę 28 953 508,51 zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych Szpitala, z bankowego kredytu inwestycyjnego, jak również z zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności z:

 - LRPO w kwocie  3 421 423,41 złotych (1.1, 1.2)

- LRPO w kwocie 1 499 950 złotych (1.6)

- Dotacji Zarządu Województwa Lubuskiego w kwocie  1 500 000 złotych (1.3)

- PFRON w kwocie  381 000 złotych (1.5)

Efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych było utworzenie Lubuskiego Centrum Pulmonologii, którego infrastruktura i innowacyjna organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu województwa lubuskiego. Dzięki stworzonej w ramach Centrum szerokiej bazie leczniczej poprawi się dostęp do świadczeń medycznych zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, a także do specjalistycznej diagnostyki w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc – choroby nowotworowej, na którą każdego roku umiera najwięcej mieszkańców województwa lubuskiego. Przeprowadzenie wyżej opisanego przedsięwzięcia wpłynie nie tylko na poprawę  dostępności, ale i jakości świadczonych tu usług oraz na komfort leczenia pacjentów Szpitala, w tym także osób niepełnosprawnych, dzięki likwidacji barier architektonicznych.

Na terenie Centrum znajdują się następujące oddziały: gruźlicy, chorób płuc oraz pododdział chemioterapii. W zakresie opieki stacjonarnej baza łóżkowa obejmuje 101 łóżek. Ponadto, w tym samym obiekcie pacjenci mają dostęp do poradni specjalistycznych: onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc, a także do pracowni diagnostycznych, takich jak: laboratorium, RTG, tomograf komputerowy, bodypletyzmografia, spirometria, bronchofiberoskopia i polisomnografia. Zanim uruchomione zostało Lubuskie Centrum Pulmonologii, Szpital funkcjonował w kilku budynkach rozlokowanych na obszarze niemal 8 hektarów. Diagnozowanie i leczenie pacjentów wiązało się z ich transportowaniem do innych obiektów i jednostek szpitalnych. Wykonane w ramach tego projektu prace modernizacyjne umożliwiły koncentrację wszystkich oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych w jednym budynku, co znacząca poprawi organizację pracy i procesu diagnostyczno leczniczego z korzyścią nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu Szpitala, ponieważ poprawiły się warunki i bezpieczeństwo ich pracy.

 

 

Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację uroczystości otwarcia.

 

Bardzo dziękuję Pracownikom Szpitala w Torzymiu za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu budynku do otwarcia obiektu Lubuskiego Centrum Pulmonologii.

Katarzyna Lebiotkowska 
Prezes Zarządu 

 

 

https://gorzow.tvp.pl/29815777/nowoczesna-baza-w-lubuskim-centrum-pulmonologii-otwarta 

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/nowoczesna-baza-i-kompleksowe-leczenie-w-szpitalu-w-torzymiu/

View the embedded image gallery online at:
http://szpitaltorzym.pl/aktualnosci?start=35#sigProIde60d1ff310

View the embedded image gallery online at:
http://szpitaltorzym.pl/aktualnosci?start=35#sigProIdda6b8de9cf

View the embedded image gallery online at:
http://szpitaltorzym.pl/aktualnosci?start=35#sigProId29bed71978

View the embedded image gallery online at:
http://szpitaltorzym.pl/aktualnosci?start=35#sigProId1d052baf97

 

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie informujemy, że na początku kwietnia br. rozpoczniemy działalność medyczną w nowym obiekcie naszego Szpitala pod nazwą „Lubuskie Centrum Pulmonologii”, do którego zostaną przeniesione wszystkie dotychczas działające na terenie tutejszego szpitala oddziały realizujące usługi zdrowotne w zakresie gruźlicy, chorób płuc
i chemioterapii, jak również izba przyjęć, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne (w tym laboratorium, spirometria, bodypletyzmografia, bronchofiberoskopia).

W czwartek 23 marca odbyło się szkolenie lekarzy i pielęgniarek naszej jednostki, które prowadziła dr n. med. Iwona Towpik - Konsultant wojewódzki ds. diabetologii, lekarz specjalista ze Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.

Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, Polska Unia Onkologii zainicjowała akcję „Dzień Drzwi Otwartych”.