Pacjenci Lubuskiego Centrum Pulmonologii, którzy wymagają izolacji oczekując na wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale z łagodnym przebiegiem choroby będą przebywali w przygotowanym przez szpital IZOLATORIUM. Zarząd Spółki podpisał w dniu dzisiejszym umowę w tym zakresie.

Szanowni Państwo.

Jak już wcześniej informowaliśmy Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. został postawiony w stan podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i zachorowaniami na COVID-19 i od dnia 29 lutego br jest przygotowany na przyjęcie pierwszych pacjentów.

W tym szczególnym dniu wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia naszej placówki Zarząd Szpitala w Torzymiu składa podziękowania za pełną poświęcenia i odpowiedzialną  pracę na rzecz niesienia pomocy medycznej potrzebującym.

Ludzie są najważniejsi, to nas najcenniejszy kapitał. Są dla mnie inspiracją do działania - mówiła Prezes Szpitala Katarzyna Lebiotkowska. O bieżącej sytuacji Szpitala w związku z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz planach inwestycyjnych placówki rozmawiała Prezes Zarządu z Lokalnym Forum.

Zapraszamy:

http://lokalneforum.pl/osrodek-geriatrii-w-torzymiu-pionierski-krok-w-lubuskiem/?fbclid=IwAR1_ipIvgFtzmwakxH6VNahbI95IahDm7g85e6D-f7NxdUyB02OArV8av-U