Ruszyła kolejna edycja darmowych badań

 15 września b.r. ruszyła trzecia już edycja Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki nowotworów płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego na 2017 rok czyli ZDROWE PŁUCA LUBUSZAN. W ramach Programu pacjenci będą przyjmowani w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu na darmowe badania bez skierowania. Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzeli i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu przez Sejmik Województwa Lubuskiego dotacji w kwocie 1,5 mln zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii.

W ostatnim czasie zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu kompleksową modernizację obiektu Szpitala, polegającą na rozbudowie i przebudowie obiektów Szpitala. W efekcie przeprowadzonych prac możliwe było uruchomienie w kwietniu br. kompleksu szpitalnego pod nazwą „Lubuskie Centrum Pulmonologii”, którego infrastruktura i innowacyjna organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu województwa lubuskiego w zakresie diagnostyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów płuc.

Przyznane środki pozwolą na poprawę efektywności diagnostyki i de facto przełożą się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego regionu, poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych oferowanych przez naszą Jednostkę. 

Za okazane wsparcie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, a pacjentów zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

 

W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

6 lipca o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej naszej Jednostki odbyło się spotkanie dotyczące jakości badań diagnostycznych z wykorzystaniem Zarządzenia 129 Prezesa NFZ.


Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska rozpoczęła konferencję, której program obejmował:

1. Zarządzenie 129 Prezesa NFZ -  przedstawione przez Panią Wioletę Włoczysiak - Kierownika Działu Rozliczeń, Analiz
    i Sprzedaży,

2. Algorytm postępowania w NDRP z wykorzystaniem TKI - omówione przez Pana Dariusza Chołodeckiego
    z Firmy AstraZenecka,

3. Diagnostyka molekularna raka płuc i możliwości finansowania jej ze środków publicznych - zreferowane przez
    histopatologa dr n. med. Piotra Wójcika z Oncogene Diagnostics Kraków.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy zaangażowani w proces diagnostyczno-terapeutyczny raka płuc w tym: pulmonolodzy, onkolodzy, pielęgniarki, pracownicy laboratorium i działu rozliczeń.

Każde spotkanie tego typu wnosi coś do naszej pracy, pozwala spojrzeć na wiele problemów z innej strony i znaleźć rozwiązanie wielu nurtujących problemów w codziennej pracy. 

Serdecznie dziękujemy za udział i pomoc w organizacji spotkania!

View the embedded image gallery online at:
http://szpitaltorzym.pl/aktualnosci?start=20#sigProId12288ed4d1

Z wielką radością informujemy, że nasza Jednostka otrzymała dofinansowanie projektu pn.:

 „Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, Izbę Przyjęć i Pracownie Diagnostyczne – etap II” z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubskie 2020 w wysokości 2 101 752,40 zł przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 2 472 649,90 zł.