Dnia 27 września obchodzimy Światowy Dzień Serca, pierwsze obchody na świecie odbyły się 24 września 2000 roku. W Polsce święto to organizowane jest od 2002 roku, przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jak również Samorządy Terytorialne i inne organizacje pozarządowe. Obchody Dnia mają na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy dotyczącej chorób serca, możliwościach leczenia, profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia. W Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno – Kardiologicznym Światowy Dzień Serca obchodzony będzie w dniu 25 października.

 

W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w latach 1994-1995, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DzU. 2016 r.,  poz, 186), osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej,

Od 9 października 2015 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, wdrożony przez firmę DEKRA. By móc legitymować się certyfikatem szpital co roku musi poddawać się zewnętrznej weryfikacji systemu  przeprowadzanej przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. Była to już 8 edycja konkursu.

W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegało się 50 przedsiębiorstw.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. po raz drugi przystąpił do programu Zdrowe Płuca Lubuszan – bezpłatne badania i konsultacje. W całym województwie program realizują jedynie 4 placówki.