Ordynator

  • lek. med. Bożena Nowocień

Pielęgniarka oddziałowa

  • Danuta Faszczewska, tel. 683 416 305

Zakres działań

  • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej
  • rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia
  • udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach
  • zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom wymagającym usprawnienia
  • wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów
  • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta
  • utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi
  • współpracę z Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy